ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูปการเรียนรู้ สังคมศึกษาพื้นฐาน : พระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุไรวรรณ จันทร์พูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,22:25  อ่าน 794 ครั้ง
รายละเอียด..