ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ก.พ. 62 กิจกรรมทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและบางแก้ววิชาการเปิดบ้านรับน้อง(Open House)
20 พ.ย. 61 กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑
05 พ.ย. 61 ตารางติว O-NET
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
31 ต.ค. 61 งานอำลาครูประเกียรติ สุวรรณโณ
29 ต.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนลงทะเบียนและเรียนตามปกติ
20 ต.ค. 61 ถึง 28 ต.ค. 61 ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
10 ต.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑
15 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561