ระบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน (EQ)
ระบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน (EQ)

นักเรียนเข้าทำแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน (EQ) ได้ที่ลิงก์นี้


https://forms.gle/qkUZQ4qz4tBLarg98

ดูผลแบบประเมินความความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียน (EQ) ได้ที่ลิงก์นี้ enlightened

https://drive.google.com/drive/folders/1J9Ve4Ybs1gqr0rzs7xV2AgGnxf4ybSZv?usp=sharing