ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ (วPA)
วันอังคาร ที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นายเปรียญ ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม นางจุฑารัตน์ ศรีก่อเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม นางสาวนภสร ขุนเศรษฐ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล และนางสาวสกีนะร์ ยะดี ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ (ว PA) ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง
ภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/PRBKP
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,08:47   อ่าน 56 ครั้ง