ภาพกิจกรรม
จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมอบรมยุวศาสนพิธีกร
วันอังคาร ที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางถนอม พันธรัตน์ ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ร่วมกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมอบรมยุวศาสนพิธีกร ให้กับนักเรียนที่สนใจในโครงการนี้ จำนวน ๙๓ คน ณ ห้องอาเซียนศึกษา โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/PRBKP
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566,13:59   อ่าน 53 ครั้ง