รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6   ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164 เบอร์แฟกส์ 074 697210
Email : bifernnps@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :