ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 20 ธ.ค. 65
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย ฉบับที่ 2 19 ธ.ค. 65
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย 19 ธ.ค. 65
MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย 03 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย 12 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 12 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย 01 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 01 มิ.ย. 65
ภาพกิจกรรม